Đặc điểm sâu bệnh hại mía
Cây mía tuy dễ trồng nhưng nếu không chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh tốt sẽ cho năng suất, chất lượng không cao.
17/05/2016 Xem thêm
Kiểm tra sâu bệnh mía
Thực hiện đánh giá lại hiệu quả của thuốc. Nếu tỷ lệ sâu chết dưới 60% cần phải thay đổi nhóm thuốc có hoạt chất khác và tiến hành phun thuốc lần tiếp theo.
25/06/2016 Xem thêm
Chăm sóc mía giai đoạn vươn lóng
Giai đoạn vươn lóng được tính từ khi ruộng mía bắt đầu có lóng đất cho đến khi mía giảm sinh trưởng bước sang tích lũy đường và chín. Đây là giai đoạn sinh trưởng mạnh của ruộng mía
25/06/2016 Xem thêm
Hướng dẫn kỹ thuật trồng dặm cho mía
Trồng dặm là một trồng những yêu cầu kỹ thuật không thể thiếu trong canh tác mía, đặc biệt thời tiết nắng hạn kéo dài ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ tái sinh mía gốc cũng như tỷ lệ nảy mầm mía tơ.
01/01/2016 Xem thêm