VỚI ĐỐI TÁC

Trách nhiệm của BHS và các công ty thành viên đối với khách hàng, đối tác, người tiêu dùng thể hiện ở những điểm: Cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi; Tính trung thực trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm; Sự bảo đảm an toàn sức khỏe cho cộng đồng. BHS và các đơn vị thành viên cam kết thực hiện:

- Hỗ trợ vào tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người nông dân trồng mía.

- Tuân thủ Luật Cạnh Tranh.

- Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng.

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

- Giữ gìn uy tín trong giao thương, kinh doanh với đối tác, nhà cung ứng.

- Không ngừng đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong tất cả các hoạt động, lĩnh vực kinh doanh.