CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi

Với phương châm "Nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi”, BHS nói chung và BHS - Phan Rang, BHS - Ninh Hòa nói riêng luôn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển và tôn vinh sự cống hiến của CBNV.

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP
  • Giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, văn hóa doanh nghiệp, các quy trình tác nghiệp.
  • Ban lãnh đạo chia sẻ về quan điểm quản trị điều hành, định hướng và chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG
  • Đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ.
  • Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng sử dụng hệ thống công nghệ thông tin; Nhận thức và thực hành công tác 5S.
  • Hỗ trợ nhân viên được tiếp tục theo học để nâng cao trình độ ở các cấp bậc đại học và sau đại học.
 

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Công ty cam kết về chính sách chế độ (BHYT, BHXH) theo quy định của nhà nước
Công ty cam kết về chính sách chế độ (BHYT, BHXH) theo quy định của nhà nước và sẵn sàng trả mức thu nhập hấp dẫn đối với CBNV và tin rằng đây là động lực mạnh mẽ giúp CBNV yên tâm công tác, cống hiến và gắn bó lâu dài. Ngoài ra, CBNV được tham gia các khóa đào tạo bổ sung kiến thức về kỹ năng quản lý và chương trình thi đua khen thưởng, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và học tập ở trong và ngoài nước. Công ty luôn quan tâm và chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần của CBNV bằng các chế độ đãi ngộ như: nghỉ dưỡng hằng năm, hiếu hỷ, sinh nhật, quốc tế thiếu nhi, thăm hỏi động viên kịp thời người lao động và người thân khi ốm đau, giúp đỡ gia đình những cán bộ gặp hoàn cảnh khó khăn,…