CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐƯỜNG TTC BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Khu CN Biên Hòa 1, Đồng Nai

ĐT: (+84) 251 3836199 | Fax: (+84) 251 3836213

Email: bhs@bhs.vn

http://bhs.vn

CÔNG TY TNHH MTV ĐƯỜNG BIÊN HÒA - NINH HOÀ

Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

ĐT: (+84) 258 3620416 - 3620040 - 3620105 | Fax: (+84) 258 3620143 – 3620106

Email: bhs.nh@bhs.vn

http://bhs.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA – PHAN RANG

160 Bác Ái, Phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

ĐT: (+84) 259 3888039 | Fax: (+84) 259 3888633

Email: bhsphanrang@bhs.vn

http://bhs.vn

GỬI CÂU HỎI