VỚI CBNV

Xác định con người là "nền tảng mạnh và gắn liền cho những thành công" vì vậy BHS luôn chú trọng tới việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thông qua các khóa học bổ sung kiến thức về kỹ năng quản lý và chương trình thi đua khen thưởng, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và học tập ở trong và ngoài nước.

Các chế độ, chính sách của người lao động hiện nay Công ty thực hiện như thanh toán lương cho CBNV đúng kỳ hạn và điều chỉnh mức thu nhập phù hợp theo từng vị trí công việc. Tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm KHCN cho người lao động đúng đối tượng và quy định. Công ty cũng đã trang cấp BHLĐ, phương tiện bảo vệ cá nhân và đồng phục theo nét văn hóa của doanh nghiệp. Tổ chức tốt bữa ăn giữa ca cho người lao động đảm bảo định lượng và dinh dưỡng để người lao động đủ sức khỏe để làm việc.

Công ty cũng tổ chức thăm hỏi hiếu hỷ cho CBNV và thân nhân CBNV, tổ chức tham quan nghỉ mát cho người lao động định kỳ hàng năm. Tổ chức thăm hỏi, tặng hiện vật cho CBNV có hoàn cảnh khó khăn và đồng thời kêu gọi, quyên góp ủng hộ cho CBNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi gặp bệnh nan y để chữa trị.

Ngoài ra, Công ty còn tổ chức cho CBNV tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao do Công đoàn các khu CNNT và các đơn vị kinh tế mà Công ty có quan hệ tổ chức như tham gia Hội thi tiếng hát CNVCLĐ, tham gia giải bóng đá mini, … CBNV cũng đã tham gia góp ý các nội quy, quy định của Công ty có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.