Gồm 4 công ty thành viên
Công ty TNNH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa

 • Địa chỉ: Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
 • Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất mía đường.
 • Vốn điều lệ: 607.500.000.000 đồng
 • Tỷ lệ sở hữu: 100%

Công ty cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang.

 • Địa chỉ:  Số 160 Bác Ái, Phường Đô Vinh – TP Phan Rang – Tháp Chàm – Ninh Thuận.
 • Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất mía đường.
 • Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng
 • Tỷ lệ sở hữu: 95%

Công ty TNHH MTV Hải Vi

 • Địa chỉ: ấp Thành Tân, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
 • Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Trồng mía, sản xuất và kinh doanh phân bón, vật tư ngành nông nghiệp.
 • Vốn điều lệ: 1.500.000.000 đồng
 • Tỷ lệ sở hữu: 100%

Công ty TNHH MTV Biên Hòa – Thành Long

Địa chỉ: ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh