Ngành mía đường phát triển với nông nghiệp hữu cơ
Nắm bắt nhu cầu thị trường, xu hướng tiêu dùng, chủ động canh tác, sản xuất và cung ứng sản phẩm phù hợp... là một trong những bước đi đáng chú ý của các doanh nghiệp mía đường nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong thời kì hội nhập, trong đó phải kể đến sự chuyển mình đột [...]
06/03/2017 Xem thêm
Mía đường Thành Thành Công muốn M&A để "đón bão hội nhập"
Lãnh đạo SBT cho biết các hoạt động M&A, như mua lại mảng đường của HAGL, sẽ giúp tăng tính cạnh tranh trước bối cảnh cắt giảm thuế do hội nhập.
01/11/2016 Xem thêm
Doanh nghiệp mía đường trăn trở làm giàu cho nông dân
Xác định vai trò then chốt của người nông dân trong chuỗi giá trị ngành, TTC cùng các công ty thành viên (CTTV ) ngành đường luôn tập trung các nguồn lực nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho người nông dân...
08/07/2016 Xem thêm
An toàn vệ sinh thực phẩm - Vấn đề sống còn của doanh nghiệp
An toàn vệ sinh thực phẩm - Vấn đề sống còn của doanh nghiệp
08/07/2016 Xem thêm
Hệ thống tưới tiêu trên nông trường mía BHS
Nhu cầu sản phẩm đường của các quốc gia TPP lên đến 9 triệu tấn/năm, nên cơ hội xuất khẩu cho ngành mía đường VN vào khối này là hết sức lớn.
22/12/2015 Xem thêm