công nghệ sản xuất đường tinh luyện
Quy trình công nghệ sản xuất đường tinh luyện gồm 4 công đoạn chính
16/12/2015 Xem thêm
Quy trình công nghệ sản xuất đường thô
Quy trình công nghệ sản xuất đường thô gồm 5 công đoạn chính
01/12/2015 Xem thêm
Năng lực - Công nghệ sản xuất BHS
Nhờ công nghệ cacbonat hóa cùng hệ thống dây chuyền hiện đại BHS luôn tự hào cung cấp những sản phẩm sạch, với độ tinh khiết tối ưu, không chỉ đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng; mà còn đáp ứng nhu cầu sử dụng trực tiếp hoặc tiêu chuẩn khắt khe của các khách hàng công [...]
01/01/2016 Xem thêm
Sự kiện nổi bật
Hội Thảo Quốc Tế Mía Đường lần 5