Quy trình công nghệ sản xuất đường thô

01/12/2015

Quy trình công nghệ sản xuất đường thô gồm 5 công đoạn chính:

Công đoạn 1: Chuẩn bị nguyên liệu. Mía được chuyển về nhà máy bằng xe, qua bàn cân và phòng kiểm nghiệm để lấy số liệu về trọng lượng, chữ đường và tạp chất.

Công đoạn 2: Ép mía nhằm tách tối đa lượng đường sacarose có trong mía. Mía được chặt nhỏ bằng dao chặt, sau đó qua búa đập và dàn ép.

Công đoạn 3: Làm sạch – Bốc hơi nhằm loại tối đa chất không đường khỏi nước mía nhờ quá trình gia nhiệt, gia vôi, lắng; nhằm tăng tốc độ kết tinh đường.

Công đoạn 4: Nấu đường, kết tinh, ly tâm.

Công đoạn 5: Đóng bao.

Giai đoạn đóng bao

Sự kiện nổi bật
Hội Thảo Quốc Tế Mía Đường lần 5