Quy trình công nghệ sản xuất đường tinh luyện

16/12/2015

Quy trình công nghệ sản xuất đường tinh luyện gồm 4 công đoạn chính:

Công đoạn 1: Chuẩn bị nguyên liệu.

Công đoạn 2: Làm sạch tạp chất (bên ngoài và bên ngoài hạt đường).

Công đoạn 3: Nấu đường, kết tinh, ly tâm.

Công đoạn 4: Sấy, sàng phân loại và đóng gói thành phẩm.
Sự kiện nổi bật
Hội Thảo Quốc Tế Mía Đường lần 5