Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sáp nhập với Đường Biên Hoà

01/06/2017

Đại hội đồng cổ đông Công ty Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh vừa thông qua chủ trương sáp nhập và phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Đường Biên Hoà đang lưu hành.

Ngày 25/5, Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS - Mã CK: SBT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017.

Tại đại hội, TTCS đã thông qua chủ trương sáp nhập và phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của CTCP Đường Biên Hòa (BHS - Mã CK: BHS) đang lưu hành với cổ phiếu phát hành thêm của TTCS. TTCS và BHS là hai đơn vị trực thuộc Tập đoàn TTC của gia đình đại gia Đặng Văn Thành.

 

TTCS đã thông qua chủ trương sáp nhập và phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của CTCP Đường Biên Hòa


Theo đó, cổ đông của BHS sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của SBT trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1.02 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu BHS vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 1.02 cổ phiếu SBT). Như vậy, SBT dự kiến phát hành 303.83 triệu cổ phần để thực hiện hoán đổi 297.87 triệu cổ phần BHS.

Sau khi hoán đổi, SBT trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của CTCP Đường Biên Hòa. Với việc phát hành thêm cổ phần này, đại hội cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ TTCS thêm tối đa là 3.038 tỷ đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm.

Đại hội cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng như dự thảo hợp đồng về việc sáp nhập và phương án kinh doanh sau sáp nhập; kế hoạch niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành; bổ sung ngành nghề kinh doanh và dự thảo Điều lệ sau sáp nhập… Sau khi hoán đổi cổ phiếu, BHS được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH MTV với tên gọi là Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai. Đồng thời, TTCS và BHS tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh bình thường như trước khi sáp nhập, việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của BHS được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của TTCS thực hiện.
TTCS sở hữu tổng cộng 49.000ha vùng nguyên liệu, chưa kể đến vùng nguyên liệu mua lại từ HAGL Sugar


TTCS sở hữu tổng cộng 49.000ha vùng nguyên liệu, chưa kể đến vùng nguyên liệu mua lại từ HAGL Sugar


Sau sáp nhập, SBT đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 8.353 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 674 tỷ đồng niên độ 2017 - 2018 và dự kiến Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai đạt kế hoạch niên độ 2017 - 2018 với doanh thu mang về hơn 4.688 tỷ đồng, LNTT 323,2 tỷ đồng.

Bước đi chiến lược này cũng góp phần mang tới sự chủ động hơn về việc phát triển bền vững vùng nguyên liệu khi TTCS sở hữu tổng cộng 49.000ha, chưa kể đến vùng nguyên liệu rộng lớn được TTCS và BHS mua lại từ Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Sugar).

Công Quang

Nguồn: Dân Trí